Bij Club Actief staat de mens centraal, die verantwoord en veilig in een vertrouwde, warme omgeving, plezier beleeft aan het sporten.

Gastvrij fitnesscentrum in Den Bosch west 

Facebook Twitter YouTube Google Maps E-mail
magnify
Home Algemene Voorwaarden & Regels

Algemene Voorwaarden & Regels

Algemene Voorwaarden & Regels

Per 1 december 2011 is de wet “Wet van Dam” van kracht. Dit betekent dat alle contracten met bepaalde tijd, me einddatum na 1 december 2011,t na afloop van deze periode, niet met dezelfde bepaalde tijd verlengd worden, maar omgezet worden naar een contract met onbepaalde tijd. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.Tevens is de wettelijke maximum contractstermijn voor bepaalde tijd 1 jaar

Deze wet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden & Regels van Club Actief.

Per 1 februari 2014 dienen alle bedrijven SEPA proof te zijn . Ook Club Actief heeft hierop zijn wijze van inschrijving en voorwaarden aangepast.

Voorwaarden zijn opvraagbaar en worden/zijn  altijd met inschrijvingformulier als kopie meegegeven.