Algemene Voorwaarden & Regels

Algemene Voorwaarden & Regels

Per 1 december 2011 is de wet “Wet van Dam” van kracht. Dit betekent dat alle contracten met bepaalde tijd, me einddatum na 1 december 2011,t na afloop van deze periode, niet met dezelfde bepaalde tijd verlengd worden, maar omgezet worden naar een contract met onbepaalde tijd. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.Tevens is de wettelijke maximum contractstermijn voor bepaalde tijd 1 jaar

Deze wet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden & Regels van Club Actief.

Per 1 februari 2014 dienen alle bedrijven SEPA proof te zijn . Ook Club Actief heeft hierop zijn wijze van inschrijving en voorwaarden aangepast.

Voorwaarden zijn opvraagbaar en worden/zijn  altijd met inschrijvingformulier als kopie meegegeven.